Εφηβικά τμήματα

 • Κεντρικό (Αγίου Νικολάου 17)
  Παρασκευή 7:00 – 8:00 μ.μ.
  Παρασκευή 8:00 – 9:00 μ.μ.
 • Παράρτημα (Μαιζώνος 17)
  Σάββατο 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Σάββατο 7:00 – 8:00 μ.μ.

Νηπιακά τμήματα

 • Παράρτημα (Μαιζώνος 17)
  Τετάρτη 6:00 – 7:00 μ.μ.
  (Για παιδιά ηλικίας 5 – 6 ετών)

Παιδικά τμήματα

 • Κεντρικό (Αγίου Νικολάου 17)
  Δευτέρα 5:00 – 6:00 μ.μ.
  Δευτέρα 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Δευτέρα 7:00 – 8:00 μ.μ.
  Τετάρτη 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Τετάρτη 7:00 – 8:00 μ.μ.
  Σάββατο 5:00 – 6:00 μ.μ.
  Σάββατο 6:00 – 7:00 μ.μ.
 • Παράρτημα (Μαιζώνος 17)
  Τρίτη 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Τρίτη 7:00 – 8:00 μ.μ.
  Πέμπτη 5:00 – 6:00 μ.μ.
  Πέμπτη 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Πέμπτη 7:00 – 8:00 μ.μ.
  Πέμπτη 8:00 – 9:00 μ.μ.
  Παρασκευή 5:00 – 6:00 μ.μ.
  Παρασκευή 6:00 – 7:00 μ.μ.
  Παρασκευή 7:00 – 8:00 μ.μ.
  Παρασκευή 8:00 – 9:00 μ.μ.

Τμήματα ενηλίκων

 • Κεντρικό (Αγίου Νικολάου 17)
  Δευτέρα 9:30 – 10:30 μ.μ.
  Πέμπτη 8:00 – 10:00 μ.μ.
 • Παράρτημα (Μαιζώνος 17)
  Τρίτη 8:00 – 9:00 μ.μ.
  Τρίτη 9:00 – 10:00 μ.μ.
  Τετάρτη 7:00 – 8:00 μ.μ.

Χορευτική Ομάδα

 • Κεντρικό (Αγίου Νικολάου 17)
  Δευτέρα 8:00 – 9:30 μ.μ.
  Τετάρτη 8:00 – 9:30 μ.μ.