«Εγώ μένω σπίτι. Εσύ;»

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Η δράση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Μεσσηνίας.

2. Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν ένα κείμενο, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται και από μία ζωγραφιά, με το ακόλουθο θέμα:

Καθώς δίνεις μία σημαντική μάχη από το σπίτι σου, όπως και τόσοι άλλοι άνθρωποι πάνω στη γη, σκέψου: ό,τι σε χωρίζει τώρα από τους φίλους σου σε ενώνει με εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Φαντάσου κάποιο μέρος του πλανήτη κι ένα παιδί της ηλικίας σου στο δικό του σπίτι. Μοιράσου μαζί του τα συναισθήματά σου γι’ αυτά που συμβαίνουν σήμερα κι ακόμη, πες του τι θα ήθελες να κάνετε μαζί στο μέλλον!

3. Τα καλύτερα κείμενα και οι καλύτερες ζωγραφιές θα διαβαστούν και θα εκτεθούν αντίστοιχα σε ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στη δράση θα απονεμηθεί ανάλογη Βεβαίωση Συμμετοχής. Επίσης, τα κείμενα και οι ζωγραφιές θα εκδοθούν σε συλλογικό τεύχος με τίτλο «Εγώ μένω σπίτι. Εσύ;», αναμνηστικό αντίτυπο του οποίου θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

4. Ως ημερομηνία έναρξης της δράσης ορίζεται η Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ως ημερομηνία λήξης η Παρασκευή 15 Μαίου 2020. Κάθε συμμετοχή εκτός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή. Η προθεσμία δύναται να παραταθεί με νέα ανακοίνωση του Λ.Ε.Κ. στον τοπικό τύπο.

5.  Δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός λέξεων για κάθε κείμενο. Τα κείμενα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lykelkal@gmail.com, είτε δακτυλογραφημένα σε αρχείο word, είτε χειρόγραφα (σκαναρισμένα ή φωτογραφημένα) σε μορφή pdf ή jpeg. Οι ζωγραφιές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σκαναρισμένες ή φωτογραφημένες) σε μορφή pdf ή jpeg, ενώ εκείνες που θα επιλεγούν θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτότυπο στη διεύθυνση Αγ. Νικολάου 17, 24133 Καλαμάτα. Μαζί με τα κείμενα και τις ζωγραφιές που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το Δημοτικό Σχολείο και η τάξη φοίτησης, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο του μαθητή ή της μαθήτριας με την επισήμανση: ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Εγώ μένω σπίτι. Εσύ;».

6. Η γλώσσα συμμετοχής είναι η ελληνική.

7. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εγγυώνται και βεβαιώνουν με μόνη τη συμμετοχή τους ότι τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων και των ζωγραφιών τούς ανήκουν αποκλειστικά καθώς και ότι αυτά δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν.

8. Η υποβολή συμμετοχής συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων της δράσης, όπως και την εκ των προτέρων συναίνεση των μαθητών και των μαθητριών καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων τους στην επικείμενη έκδοση του συλλογικού τεύχους «Εγώ μένω σπίτι. Εσύ;». Συνεπάγεται επίσης την εκ των προτέρων ρητή συναίνεση των μαθητών και των μαθητριών καθώς και των γονέων ή των κηδεμόνων τους στη χρήση των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τους σκοπούς της δράσης.

9. Τα ονόματα των μαθητών και των μαθητριών τα κείμενα ή οι ζωγραφιές των οποίων θα αναγνωστούν ή θα εκτεθούν στην εκδήλωση και θα συμπεριληφθούν στην ομώνυμη συλλογική έκδοση θα ανακοινωθούν στον τοπικό τύπο, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ειδοποιηθούν σχετικά και με γραπτό μήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας στο τηλέφωνο 27210 21762.