Κεντρικό

Αγίου Νικολάου 17
Καλαμάτα 24100
Τηλ. 27210 86213 / 27210 26176 – Fax 27210 88197

Το κτίριο στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του Λυκείου, όπου πραγματοποιούνται οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του καθώς και οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίθουσά του πραγματοποιούνται τα μαθήματα της χορευτικής ομάδας και της χορωδίας αλλά και τα μαθήματα διαφόρων τμημάτων χορού.

Παράρτημα

Μαιζώνος 17
Καλαμάτα 24100
Τηλ. 27210 21762

Στο κτίριο πραγματοποιούνται μαθήματα διαφόρων τμημάτων χορού, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένη του αίθουσα διοργανώνονται παιδικά εργαστήρια ποικίλλου περιεχομένου.