Το έργο του Λ.Ε.Κ. κατανέμεται σε Εφορίες των οποίων προϊσταται μία Έφορος. Ενίοτε η Έφορος συνεπικουρείται και από συνεφόρους.

Γυναικείας Ιματιοθήκης
Έφορος:                          Μάνια Παπαντωνίου

Ανδρικής και παιδικής ιματιοθήκης
Έφορος:                          Σοφία Λαμπροπούλου

Χορού
Έφορος:                          Άννα Μαύρου

Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου
Έφορος:                          Σοφία Καπετανάκη

Εργαστηρίου Εθνικών Ενδυμασιών
Έφορος:                          Βικτωρία Καρέλια

Μουσικού Τμήματος
Έφορος:                          Άννα Μαύρου

Ιστορικού Αρχείου
Έφορος:                          Μάνια Παπαντωνίου

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Έφορος:                          Ιωάννα Εγγλέζου

Κοινωνικής Μέριμνας
Έφορος:                          Σπάρτη Καλογεροπούλου

Κοσμητίας
Έφοροι:                           Ελένη Αγγελοπούλου

Εορτών και Εκδηλώσεων
Έφορος:                          Διονυσία Καλλικούνη

Λαογραφικής Εκθέσεως
Έφορος:                          Ελένη Αγγελοπούλου

Επικοινωνίας
Έφορος:                          Ελένη Κανάκη

Γραφείου
Έφορος:                          Ευγενία Καρέλια