Το έργο του Λ.Ε.Κ. κατανέμεται σε Εφορίες των οποίων προϊσταται μία Έφορος. Ενίοτε η Έφορος συνεπικουρείται και από συνεφόρους.

Γυναικείας Ιματιοθήκης
Έφορος: Μάνια Παπαντωνίου
Συνέφοροι: Διονυσία Καλλικούνη, Τασία Τσάμη, Ιωάννα Εγγλέζου, Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, Μαρία Νασοπούλου (συντήρηση φορεσιών)

Ανδρικής Ιματιοθήκης
Έφορος: Σοφία Λαμπροπούλου
Συνέφοροι: Σπάρτη Καλογεροπούλου, Μάρω Θεοφιλοπούλου, Μαρία Λιναρδάκη, Κατερίνα Οικονομάκου, Σίσσυ Αγγελοπούλου

Χορού
Έφορος: Άννα Μαύρου
Συνέφοροι: Ιωάννα Εγγλέζου, Σοφία Λαγωνικάκου

Χορωδίας
Έφορος: Άννα Μαύρου
Συνέφορος: Βούλα Τσίχλη

Εκθεσιακού Χώρου
Έφορος: Διονυσία Καλλικούνη
Συνέφορος: Ελένη Αγγελοπούλου

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Έφορος: Σοφία Καπετανάκη
Συνέφοροι: Κατερίνα Οικονομάκου, Παναγιώτα Νικολοπούλου, Αλέκα Κανελλοπούλου

Εργαστηρίου
Έφορος: Μάρω Θεοφιλοπούλου
Συνέφορος: Μαρία Νασοπούλου

Εθνικών Παραδόσεων και λαογραφικού αρχείου
Έφορος: Άννα Μαύρου
Συνέφοροι: Μάνια Παπαντωνίου, Σοφία Καπετανάκη, Σοφία Λαμπροπούλου

Ιστορικού Αρχείου Λ.Ε.Κ.
Έφορος: Μάνια Παπαντωνίου
Συνέφοροι: Σοφία Καπετανάκη, Σοφία Λαμπροπούλου

Δημιουργικών Κατευθύνσεων και Διεύρυνσης Λυκειακών Δράσεων
Έφορος: Τζίνα Καρέλια

Γραφιστικών και Ψηφιακών Εφαρμογών
Έφορος: Ελένη Αγγελοπούλου
Συνέφοροι: Σίσσυ Αγγελοπούλου, Κατερίνα Κάρτσωνα

Ξενόγλωσσων Εφαρμογών
Έφορος: Σοφία Λαμπροπούλου
Συνέφορος: Σοφία Καπετανάκη

Κοσμητείας
Έφορος: Ελένη Αγγελοπούλου
Συνέφοροι: Ελένη Κανάκη, Σίσσυ Αγγελοπούλου, Κατερίνα Κάρτσωνα

Εορτών και Δεξιώσεων
Έφορος: Μαρία Λιναρδάκη
Συνέφοροι: Μάρω Θεοφιλοπούλου, Κατερίνα Οικονομάκου

Κοινωνικής Μέριμνας
Έφορος: Σπάρτη Καλογεροπούλου
Συνέφορος: Κατερίνα Οικονομάκου

Επικοινωνίας
Έφορος: Ελένη Κανάκη
Συνέφορος: Διονυσία Καλλικούνη