Το Λ.Ε.Κ. βρίσκεται πάντοτε δίπλα στην μητέρα, στις πολύτεκνες οικογένειες, στους ηλικιωμένους, τους ανήμπορους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, βοηθώντας όχι μόνο υλικά, αλλά –και αυτό είναι το πιο σημαντικό- ηθικά και ψυχικά, προσφέροντας κοινωνική αναγνώριση και χαρά μέσα από το χορό και το τραγούδι. Βοηθά, εξάλλου, με το παράδειγμά του, στη διατήρηση της φλόγας του εθελοντισμού, της μοναδικής δύναμης που θα μπορούσε, καλλιεργούμενη επαρκώς, και να εξαλείψει ακόμα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα.