Το Λύκειον των Ελληνίδων ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1911 από την Καλλιρρόη Σιγανού – Παρρέν, πρωτοπόρο του φεμινιστικού κινήματος και του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί η μαχητική αρθρογραφία της Καλλιρρόης Παρρέν στην “Εφημερίδα των Κυριών», που χάραξε νέους δρόμους για τις γυναίκες μιλώντας πρώτη για τα δικαιώματά τους στην εργασία και την αξιοπρέπεια.

Σκοπός, σύμφωνα με το καταστατικό του, ήταν “ο μεταξύ γυναικών των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, σύνδεσμος –προς εξυπηρέτησιν και προστασίαν αυτών και προς αναγέννησιν και διατήρησιν των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων…”. Πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή το Λύκειον των Ελληνίδων, αφού μέσα στους σκοπούς του ήταν και η ανύψωση της Ελληνίδας, η βελτίωση του πνευματικού και μορφωτικού της επιπέδου και η ισότιμη συμμετοχή της σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Από τη μικρή ομάδα των επτά γυναικών, που αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα, μέχρι τα σημερινά 16.000 μέλη του σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (50 παραρτήματα στην Ελλάδα και 16 γραφεία σε όλον τον κόσμο), το Λύκειον των Ελληνίδων διαπνέεται πάντοτε από το ίδιο πνεύμα εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας (Λ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1915, αργότερα ωστόσο ατόνησε και ουσιαστικά καταργήθηκε. Το 1967, επί Δημαρχίας του αείμνηστου Κώστα Κουτουμάνου και ενώ Πρόεδρος του κεντρικού Λυκείου των Αθηνών ήταν η αείμνηστη Χρυσούλα Καλλία, το Λ.Ε.Κ. επανιδρύθηκε, συνεχίζοντας έκτοτε αδιάκοπα την πολυσχιδή δράση του.

Οι σκοποί του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας αποβλέπουν στη διατήρηση του λαϊκού μας πολιτισμού μέσω:

  • της διαφύλαξης των λαογραφικών παραδόσεων
  • της έρευνας και της μελέτης των παραδοσιακών ενδυμασιών
  • της έρευνας και της πιστής εκτέλεσης των παραδοσιακών χορών
  • της καταγραφής της γνήσιας λαϊκής παραδοσιακής μουσικής και
  • της αξιοποίησης της συλλογής του από αυθεντικές ενδυμασίες μέσω της προβολής τους στο ευρύ κοινό.