Παιδική

Η παιδική ιματιοθήκη του Λ.Ε.Κ. διαθέτει τις ακόλουθες παραδοσιακές φορεσιές κατά περιοχή:

Φορεσιές Πελοποννήσου:
Μάνης
Φορεσιές νησιών:
Κέρκυρας χωρική, Ζακύνθου, Ρόδου, Καλύμνου, Ανωγείων Κρήτης, Τρικερίου
Φορεσιές Ηπειρωτικής Ελλάδας:
Δεσφίνας, Μακεδονίας, Ηπείρου, Σουλίου Θεσπρωτίας, Καραγκούνα, Σαρακατσάνα, Γιδά, Φλώρινας, Μεταξάδων, Αν. Ρωμυλίας.