Ανδρική

Η ανδρική ιματιοθήκη του Λ.Ε.Κ. διαθέτει τις ακόλουθες παραδοσιακές φορεσιές κατά περιοχή:

Φορεσιές Πελοποννήσου:
Τσολιάς
Φορεσιές νησιών:
Νησιώτικη βράκα, Λήμνου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κρητική βράκα
Φορεσιές Θεσσαλίας:
Πηλίου
Φορεσιές Ηπείρου:
Βωβούσας, Μετσόβου, Μπουραζάνα
Φορεσιές Μακεδονίας:
Μακεδονίας χωρική, Φλώρινας, Επισκοπής Ημαθείας
Φορεσιές Θράκης:
Σαρακατσάνος
Φορεσιές Μ. Ασίας:
Καππαδοκίας