Σεμινάριο διδασκαλίας παραδοσιακού χορού

Σεμινάριο διδασκαλίας παραδοσιακού χορού με τη χρήση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων διοργανώθηκε από το Λ.Ε.Κ  για τους δασκάλους του. Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Βενετσάνου, λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραφέας βιβλίων σχετικών με την διδασκαλία παραδοσιακών χορών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.